KUTSE TAOTLEMINE

Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 11 on Eesti Kosmeetikute Liit alates 09. novembrist 2017 KOSMEETIKU kutsete andja. Kutse andmise õigus kehtib kuni 10. oktoobrini 2028. 

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas KÜÜNETEHNIKU kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Kosmeetikute Liidu. Kutse andja õigused kehtivad kuni 16. novembrini 2025.

Lisainformatsioon:

e-post: eesti@kosmeetikuteliit.ee

telefon: +372 552 4212

KUTSETUNNISTUS AITAB KARJÄÄRIREDELIL

suurendada läbilöögivõimet tööturul. Planeerida oma karjääri ja arengut.

KUTSETUNNISTUS AITAB TÕENDADA OSKUSI

sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ja klient ei pea seda enam üle kontrollima.

KUTSETUNNISTUS ANNAB SELGUSE

olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel. Hinnata ja valida sobivaid koolitusi

"Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!"
Eesti Kosmeetikute Liit

KUTSEEKSAM KOOLILÕPETAJALE

TÖÖMAAILMA KUTSEEKSAMIKS VALMISTUSMINE

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Kui palju maksab kutseeksam?

Kosmeetik, tase 5

Kutseeksami tasu €222.00

Taastõendamise tasu €122.00

Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu €80.00

TASUMINE JA RAHA TAGASTAMINE

Kutseeksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav maksekorraldus esitada koos taotlusega.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise, dokumentide mitteesitamise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! 


Tasu on dokumentide läbivaatamise ja kutseeksami läbiviimise eest, seega kutse mitteandmise korral summat ei tagastata.

Kutseeksamiks valmistumine

SAMM 1
Tutvu põhjalikult kehtiva kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida. Tutvu ka hindamisstandardiga.​

SAMM 2
Komplekteeri vajalikud dokumendid.​​

SAMM 3
Veendu, kas sinule sobival ajal ning kohas on toimumas Kutseeksam.

SAMM 4

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

Vastame kirjale 2 tööpäeva jooksul. Jälgi ka rämpspostkasti!