KUTSE TAOTLEMINE

Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 11 on Eesti Kosmeetikute Liit alates 09. novembrist 2017 KOSMEETIKU kutsete andja. Kutse andmise õigus kehtib kuni 8. novembrini 2027. 

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas KÜÜNETEHNIKU kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Kosmeetikute Liidu. Kutse andja õigused kehtivad kuni 16. novembrini 2025.

Lisainformatsioon:

e-post: eesti@kosmeetikuteliit.ee

telefon: +372 552 4212

KUTSETUNNISTUS AITAB KARJÄÄRIREDELIL

suurendada läbilöögivõimet tööturul. Planeerida oma karjääri ja arengut.

KUTSETUNNISTUS AITAB TÕENDADA OSKUSI

sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ja klient ei pea seda enam üle kontrollima.

KUTSETUNNISTUS ANNAB SELGUSE

olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel. Hinnata ja valida sobivaid koolitusi

"Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!"
Eesti Kosmeetikute Liit

KUTSEEKSAM KOOLILÕPETAJALE

TÖÖMAAILMA KUTSEEKSAMIKS VALMISTUSMINE

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee