Kosmeetiku kutse taastõendamise hind on 122 eur.

Kutse taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

1.1 Kutse kosmeetik, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

a) tõestatav erialane tegevus ehk töötamine kosmeetikuna

b) osalemine täienduskoolitustel

1.2 Kutse kosmeetik, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) taotlus,

b) kutsetunnistus,

c) täienduskoolituste tunnistused,

d) CV ja tööalast tegevust kinnitav dokument.

TASUMINE JA RAHA TAGASTAMINE

Kutseeksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav maksekorraldus esitada koos taotlusega.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise, dokumentide mitteesitamise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! 

Tasu on dokumentide läbivaatamise ja kutseeksami läbiviimise eest, seega kutse mitteandmise korral summat ei tagastata.

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

Lisainformatsioon:

e-post: eesti@kosmeetikuteliit.ee

telefon: +372 552 4212