Raamat on koostatud pikaaegsete kogemustega kosmeetikute õpetaja ja kosmeetikute kutsekomisjoni liikme Leelo Simisker poolt SA Innove tellimusel. Raamat on suunatud iluteenindajatele ja iluerialade õpilastele lisateadmiste saamiseks kosmeetilisest keemiast.

Tasuta alla laetav: 

Kosmeetiline-Keemia