Kutsekomisjonile esitatakse kutseõppeasutuse poolt protokoll kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta 10 tööpäeva enne kutseeksamit.

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 
Kutseeksami tasu: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10670444?show_avalik=1#komp_tasud

Kutse taotlemise avaldus koolile

Kosmeetiku kutseeksami hindamisstandard

Kosmeetik-tase-5-hindamisstandard-02.02.2022