Kosmeetik, tase 5 kutseeksamile registreerumine toimub SA Kutsekoda kaudu.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 

Kosmeetiku kutseeksami hindamisstandard


Selle hindamisstandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. augustini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava hindamisstandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Kosmeetik-tase-5-hindamisstandard-02.02.2022 UUS09.01.24_Kosmeetik-tase-5-hindamisstandard-

Kosmeetiku kutseeksami kutsestandard


Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. augustini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

kosmeetik_tase_5.5 UUS-2024-Kosmeetik_tase_5