Kosmeetik, tase 5 kutseeksamile registreerumine toimub SA Kutsekoda kaudu.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 

Kosmeetiku kutseeksami hindamisstandard

Kosmeetik-tase-5-hindamisstandard-02.02.2022