Järgmine Kosmeetik, tase 5 kutseeksam toimub:

1. juuni 2022 Tallinna Teeninduskoolis

2. juuni 2022 Pärnu Kutsehariduskeskuses

Kutsekomisjonile esitatakse kutseõppeasutuse poolt protokoll kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta 10 tööpäeva enne kutseeksamit.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 18. mai 2022.

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 
Kutseeksami tasu: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10670444?show_avalik=1#komp_tasud

Kutse taotlemise avaldus koolile

Kosmeetiku kutseeksami hindamisstandard

Kosmeetik-tase-5-hindamisstandard-02.02.2022