Järgmine Küünetehnik, tase 4 kutseeksam toimub :

8. juuni 2022 Tallinna Teeninduskoolis

Kutsekomisjonile esitatakse kutseõppeasutuse poolt protokoll kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta 10 tööpäeva enne kutseeksamit.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 27. mai 2022.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 
Kutseeksami tasu: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10670444?show_avalik=1#komp_tasud

Kutse taotlemise avaldus koolile

Küünetehniku kutseeksami hindamisstandard

HINDAMISSTANDARD-KOOLIDELE-küünetehnik-tase-4-26.01.2022