Infopäevale ootama osalema kõiki, kes on ennast registreerinud kutseeksamile ja ka neid, kes alles planeerivad kutseeksamil osalemist. Tutvustame alusdokumente (Kutsestandard) ja selgitame kutseeksami korraldust ja hindamist vastavalt hindamisstandardile. Infopäeval osalemine annab võimalus küsida kõik eksamikorraldust puudutavaid küsimusi.