Kutseeksamile ootame kõiki töömaailmas tegutsevaid küünetehnikuid, kelle ei ole kutsetunnistust. Kutseksamil osalemine on võimalus tõendada oma kutsealaseid oskuseid ja saada seda kinnitav KUTSETUNNISTUS. Eksamil osalemiseks pole oluline, mitu aastat oled tegutsenud, peaasi, et sinu oskused vastaksid kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele.