Kutsekomisjonile esitatakse kutseõppeasutuse poolt protokoll kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta 10 tööpäeva enne kutseeksamit.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist.