Järgmine Kosmeetik, tase 5 kutseeksam toimub:

07. juuni 2021 Tallinna Teeninduskoolis

08. juuni 2021 Pärnu Kutsehariduskeskuses

Kutsekomisjonile esitatakse kutseõppeasutuse poolt protokoll kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta 10 tööpäeva enne kutseeksamit.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 
Kutseeksami tasu: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10670444?show_avalik=1#komp_tasud