Kutsekomisjoni esimees: Piret Kesküla MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit

1) Tööandjad:

Katrin Saarloo – Oganic Care Nordic OÜ

2) Töötajad/spetsialistid:

Angela AntonCleanella OÜ

3) Koolitajad: 

Ulvi Zabellevits – Kuressaare ametikool 

4) Erialaliidu esindajad:

Piret Kesküla – MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit

Leelo Simisker–MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit