Kutsekomisjoni esimees: Piret Kesküla MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit

1) Tööandjad:

Angela Anton – Cleanella OÜ

2) Töötajad/spetsialistid:

Ilona Lukšys – BeYou OÜ

3) Koolitajad: 

Kristel Laansoo- Balneokaubandus OÜ

Maria Ollino- Martenol OÜ

4) Erialaliidu esindajad:

Piret Kesküla – MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit