2. KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID TÖÖMAAILMALE

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1  Kutse küünetehnik tase 3 taotlemise eeltingimused töömaailmale on:

a) kutsealase koolituse läbimine(meistri käe all või õppeasutuses või kursustena vm)

b) töökogemus küünetehnikuna või praktika salongis 

2.1.2  Kutse küünetehnik tase 4 taotlemise eeltingimused töömaailmale on:

a) kutsealane koolituse läbimine (meistri käe all või õppeasutuses või kursustena vm)

b) töökogemus küünetehnikuna või praktika salongis

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.1  Kutse küünetehnik tase 3 spetsialiseerumisel:

a) vormikohane avaldus (kooli lõpetajate puhul kooli poolt ühistaotlus)

b) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus

c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude katmise kohta

2.2.2  Kutse küünetehnik tase 4 spetsialiseerumisel:

a) vormikohane avaldus (kooli lõpetajate puhul kooli poolt ühistaotlus)

b) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus

c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude katmise kohta