Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse küünetehnik, tase 4:

a) vormikohane avaldus (kooli lõpetajate puhul kooli poolt ühistaotlus);

b) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus või CV (vabas vormis);

c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude katmise kohta.

Kutse taastõendamise esitatavad dokumendid

a) vormikohane avaldus

b) varasemalt väljastatud küünetehnik, tase 4 kutsetunnistuse koopia

c) täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus või CV (vabas vormis), vähemalt 3-aastane tõendatud kutsealane tegevus viimase 5 aasta jooksul.;

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse taastõendamisega seotud kulude tasumise kohta