AVALDUSE ESITAMISE TÄHTAEG Taotlusvoor avatud:  01.01.2024 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud).   Kutseeksamile ootame kõiki töömaailmas tegutsevaid küünetehnikuid, kellel ei ole kutsetunnistust. Kutseksamil osalemine on võimalus tõendada oma kutsealaseid oskuseid ja saada seda kinnitav KUTSETUNNISTUS. Eksamil osalemiseks pole oluline, mitu aastat oled tegutsenud, peaasi, et sinu oskused vastaksid kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele.