KUTSE TAOTLEMINE

Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 11 on Eesti Kosmeetikute Liit alates 09. novembrist 2017 KOSMEETIKU kutsete andja. Kutse andmise õigus kehtib kuni 8. novembrini 2022. 

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas KÜÜNETEHNIKU kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Kosmeetikute Liidu. Kutse andja õigused kehtivad kuni 16. novembrini 2025.

Kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
  • planeerida oma karjääri ja arengut,
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Kosmeetik, tase 5

Kutse taotlemise dokumendid

Küünetehnik, tase 3 ja tase 4

Kutse taotlemise dokumendid

Lisainformatsioon:

e-post: eesti@kosmeetikuteliit.ee

telefon: +372 552 4212